Οι Υπηρεσίες μας

  • Στρατηγική για το διαδίκτυο για φορείς, επαγγελματίες, επιχειρήσεις.
  • Κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων.
  • Κατασκευή και διαχείριση e–shop.
  • Διασύνδεση πλατφόρμων ηλεκτρονικής πώλησης.
  • Επαγγελματική διαχείριση Social Media (facebook, instagram, linkedin, twitter).
  • Search Engine Optimization (S.E.O.).
  • Γραφιστικός σχεδιασμός  (εταιρική ταυτότητα, ετικέτα, συσκευασία, banner, λογότυπο, αφίσα, έντυπο κλπ).
  • Παραγωγές Video.
  • Φωτογραφήσεις.

και πολλά ακόμη…

Μας εμπιστεύονται:

Και πολλοί ακόμη...